Bengt Westerberg (FP)

Bengt Westerberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel med.kand., fil.kand.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-19

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 1994-12-31
  • Ledig 1994-10-03 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1994-06-20 – 1994-10-03
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-06-19
  • Ordinarie 1984-10-02 – 1991-10-04
  • Riksbanksfullmäktige

  • Vice ordförande 1994-10-20 – 1998-10-19
  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-10-19
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1990-10-10 – 1991-09-30
  • Ledamot 1984-10-02 – 1990-10-09
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Ledamot 1984-10-02 – 1991-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1984-10-02 – 1991-09-30
  • Socialdepartementet

  • Socialminister 1991-10-04 – 1994-10-07

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1984-. Socialmin. 1991- Suppleant i Finansutskottet 84/85. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 90/91. Ledamot av Utrikesnämnden 84/85-90/91, Krigsdelegationen 84/85-90/91 och 94/95, Nordiska rådets svenska delegation 84/85-89/90 och Riksbanksfullmäktige 94/95, vice ordförande 94/95. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 83/84-90/91, ordförande 84/85-90/91.
 • Bostadsort

  Stockholm
 • Utbildning

  Studentexamen 62. Medicine kandidat vid Karolinska institutet 64. Biträdande borgarrådssekreterare i Stockholm 69-70, borgarrådsekreterare 70. Landstingsrådssekreterare i Stockholms läns landsting 71-72, utredningsledare vid trafikkontoret 72-75. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 74. Expert i trafikpolitiska utredningen 75-76. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 76-78. Statssekreterare i industridepartementet 78-79 och budgetdepartemenet 79-82. Kanslichef vid Institutet marknadsekonomiskt alternativ för Sverige 83. Partiordförande i Folkpartiet 83-95. Statsråd och chef för socialdepartementet samt vice statsminister 4.10.1991-7.10.1994.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Telia AB 95-99, ordförande 95-99, Svenska Pewtrolium Institutet 98-, ordförande 98-. Ledamot av styrelsen för Folkpartiets ungdomsförbund 69-71, ordförande i arbetsutskottet 70-71. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 83-95, ordförande 83-95.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Svensk Exportkredit 78-79, Investeringsbanken 79-80, Statskontoret 79-82, Statskonsult 80-82, Svenska institutet 98-, ordförande 98-, Vetenskapsrådet 00-, ordförande 00-, Sveriges författarfond 01-, Finansinspektionen 03-, ordförande 03-. Ledamot av riksbankens valutastyrelse 78-79, näringspolitiska rådet 78-79, byggbranschrådet 78-79, ordförande 78-79, skogsbranschrådet 78-79, stålbranschrådet 78-79, ordförande 78-79, teko-branschrådet 78-79, ordförande 78-79, strukturdelegationen 78-79, ordförande 78-79, utvecklingsfondernas samarbetsråd 78-79, ordförande 78-79, stat-kommunberedningen 91-94 och jämställdhetsdelegationen 94-. - Ledamot av socialpolitiska samordningsutredningen 76-78, delegationen för frågor om energihushållning i befintlig bebyggelse 78-79, delegationen för bostadsfinansiering 79-82, samordningsorganet för alkoholfrågor 80-81, datadelegationen 80-81, stat-kommungruppen 80-82, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 81-82, pensionärskommittén 91-93, ordförande 91-93, och kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-94, ordförande 93-94, nationalkommitten för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi 99-01, kommittén med uppdrag att lägga fram förslag till ett handlingsprogram för det svenska språket 00-, Expert i trafikpolitiska utredningen 75-78. Ledamot jämställdhetsrådet,
 • Litteratur

  Politiska debattinlägg, bl a Jämlikhet (1970, tillsammans med R Murray) och Välfärdsstatens vägval och villkor (1993, tillsammans med S Nordh). Intervjuboken Att tro på människor. Möte med Bengt Westerberg (1987, intervjuare K Samuelsson).
 • Föräldrar

  Färghandlaren Ernst Carl-Eric Westerberg och läkarsekreteraren Barbro Edith Wahlström

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

Motion 1994/95:Fi3 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi3 av Bengt Westerberg m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:25 Vissa ekonomisk- politiska åtgärder, m.m. Sammanfattning Folkpartiet redovisar en strategi för att främja företagande och tillkomsten av nya jobb. Detta är helt avgörande både för saneringen av de offentliga finanserna


Utskottsberedning: -----------------1994/95:FiU1
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Ub195 av Carl Bildt (m) och Bengt Westerberg (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub195 av Carl Bildt och Bengt Westerberg m, fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sverige skall tillbaka till toppen1 2. Våra utgångspunkter2 3. Den högre utbildningen3 4. Socialdemokratisk


Utskottsberedning: -----1990/91:UbU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Fi36 av Carl Bildt (m) och Bengt Westerberg (fp)

Motion till riksdagen 1990/91:Fi36 av Carl Bildt och Bengt Westerberg m, fp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition InnehållSida 1. Inledning2 2. Bakgrunden3 3. Ekonomiska utsikter6 3.1 Den internationella utvecklingen6


Utskottsberedning: ---1990/91:FiU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.