Bengt Lindqvist (S)

Bengt Lindqvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1995-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1993-06-01 – 1995-12-31
  • Ledig 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1983-01-13 – 1985-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1985-09-30 – 1985-10-20
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-11-01 – 1992-11-27
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1993-03-15 – 1993-04-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1993-05-01 – 1993-05-31
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-12-31
  • Ledamot 1993-10-07 – 1994-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1993-05-07 – 1993-05-31
  • Suppleant 1993-03-15 – 1993-04-30
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1993-03-15 – 1993-04-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi99 av Bengt Lindqvist (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi99 av Bengt Lindqvist s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I regeringens proposition 1992/93:150, bilaga 7, B 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet, föreslår


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor

Motion 1992/93:Bo50 av Oskar Lindkvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Bo50 av Oskar Lindkvist m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Samhällen och bostadsområden skapas av människor och för människor. För att utforma ett väl fungerande samhälle krävs en demokratisk beslutsprocess där medborgarnas


Utskottsberedning: ---1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:228 Ändrade grundutbildningstider för vissa värnpliktiga, m.m.

Motion 1992/93:Fö7 av Sture Ericson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö7 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:228 Ändrade grundutbildningstider för vissa värnpliktiga, m.m. Värnpliktiga i mobiliserings- och förplägnadstjänst Utbildning av värnpliktiga för mobiliserings- och förplägnadstjänst genomförs nu i huvudsak i enlighet med regeringens


Utskottsberedning: -1992/93:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.