Bengt Hurtig (-)

Bengt Hurtig (V)

Född år 1939
Avliden den 9 juli 2010

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 1998-10-05
  • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Ordinarie 1989-10-01 – 1995-01-09
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-10
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1989-10-16 – 1991-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-10-13
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-15
  • Suppleant 1992-10-13 – 1994-10-02
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1995-10-18 – 1998-10-05
  • EES-EFTA delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-02-17 – 1994-10-03
  • EFTA-delegationen

  • Suppleant 1994-01-13 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

Motion 1997/98:Fö12 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö12 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Regeringen menar att extraordinära åtgärder fordras för att bringa ordning i Försvarsmaktens ekonomi och planering. Vänsterpartiet har ingen annan mening i den saken. Riksdagen


Utskottsberedning: ---1997/98:FöU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

Motion 1997/98:K47 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:K47 av Kenneth Kvist m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Kyrkans skiljande från staten har varit ett gammalt krav såväl inom arbetarrörelsen som liberala kretsar inom borgerligheten. Man har sett och ser


Utskottsberedning: ---1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997

Motion 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:U51 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av skr. 1997/98:73 Nordiskt samarbete 1997 1 Inledning Regeringens skrivelse handlar om nordiskt samarbete under 1997. I föreliggande motion tar vi dock bara upp några saker vi tycker är särskilt viktiga att tänka på för Sveriges del


Utskottsberedning: ----1997/98:UU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.