Axel Hallberg (MP)

Axel Hallberg (MP)

Tillgänglig ersättare

Parti Miljöpartiet
Valkrets Skåne läns södra
Född år 1999

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-05-19

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Justitieutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2021-09-20 – 2022-05-19
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2021-10-13 – 2022-05-19

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Nato och arbetet mot kärnvapen (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2021/22:4740 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4740 av Per Bolund m.fl. MP Nato och arbetet mot kärnvapen väckt enligt 9 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör anta en nationell lagstiftning som förbjuder införsel


Utskottsberedning: UU

Motion 2021/22:4740 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4740 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 92 kB)

med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Motion 2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår ändringsförslaget i lagen 2017:1201 om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel, som lagts fram till


Utskottsberedning: 2021/22:MJU31

Motion 2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 92 kB) Motion 2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning 3. Åtgärder mot konsekvenser av krig och pandemi Ett effektivt krisstöd som värnar klimatmålen Bryt beroendet av fossila bränslen


Utskottsberedning: 2021/22:FiU20

Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP) (docx, 633 kB) Motion 2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP) (pdf, 620 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.