Åsa Domeij (MP)

Åsa Domeij (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Valkrets Uppsala län
Titel agronom
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Förste vice ordförande 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1990-10-04 – 1991-09-29
  • Ledamot 1988-10-11 – 1990-10-03
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1990-10-03 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2004-01-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2004-01-30 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

SP:s beställningsjobb åt miljöbovar

Skriftlig fråga 2005/06:1907 av Domeij, Åsa (mp)

den 3 juli Fråga 2005/06:1907 av Åsa Domeij mp till näringsminister Thomas Östros s SP:s beställningsjobb åt miljöbovar Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP offentliggjorde nyligen en rapport om bromerade flamskyddsmedel. Rapporten sades visa att många liv kunde räddas i Europa vid en större användning

Inlämnad: 2006-07-03 Besvarare: Thomas Östros (S)

med anledning av skr. 2005/06:211 Återkallelse av proposition 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att materialåtervinning bör prioriteras högre och källsortering öka. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att dagens förpackningsbaserade producentansvar bör förändras så att


Utskottsberedning: 2005/06:MJU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 2 avslag, 4 bifall,

Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (doc, 46 kB) Motion 2005/06:MJ61 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (pdf, 171 kB)

med anledning av prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m.

Motion 2005/06:MJ58 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kravet på antalet medlemmar för miljöorganisationer med talerätt enligt 16 kap. 13 miljöbalken bör sänkas till 500. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kravet i 16


Utskottsberedning: 2005/06:MJU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:MJ58 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (doc, 46 kB) Motion 2005/06:MJ58 av Åsa Domeij och Jan Lindholm (mp) (pdf, 167 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.