Arne Mellqvist (S)

Arne Mellqvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel kanslichef
Född år 1950

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1995-10-09

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 1995-01-19 – 1995-10-09
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk

Motion 1994/95:Ub51 av Arne Mellqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub51 av Arne Mellqvist m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:165 Ett högskoleverk Enligt studiestödsförordningen, SsF, 16 a får studiemedel beviljas för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå utanför Norden om utbildningen kan anses ha en godtagbar standardYtterligare föreskrifter


Utskottsberedning: -1994/95:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Sveriges lantbruksuniversitet

Motion 1994/95:Ub719 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub719 av Per Erik Granström m.fl. s Sveriges lantbruksuniversitet Som andra utvecklade länder står Sverige inför utmaningen att forma ett ekologiskt uthålligt industri- och välfärdssamhälle. Bland mycket annat ställer det nya krav på utbildning och forskning över i stort sett hela högskoleväsendet.


Utskottsberedning: --1994/95:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Mindre och medelstora skolor

Motion 1994/95:Ub718 av Per Erik Granström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub718 av Per Erik Granström m.fl. s Mindre och medelstora skolor Regeringens förslag inom utbildningsdepartementets område är i flera avseenden tillfredsställande. Den sociala fördelningsprofilen med stöd till vuxenutbildning och folkbildning är god socialdemkratisk politik. Tillskapandet


Utskottsberedning: -1994/95:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.