Arne Andersson (M)

Arne Andersson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel lantbrukare
Född år 1928

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Försvarsutskottet

  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ordförande 1987-10-06 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1976-10-04 – 1987-10-06
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Vice ordförande 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Vice ordförande 1995-10-26 – 1995-12-06
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-18 – 1994-10-03
  • Suppleant 1986-10-07 – 1991-09-30
  • Ledamot 1984-10-02 – 1986-10-07
  • Suppleant 1982-10-04 – 1983-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Suppleant 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Suppleant 1988-10-18 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1971- Suppleant i Skatteutskottet 71, Socialförsäkringsutskottet 72-73 och Jordbruksutskottet 74-75/76. Ledamot av Jordbruksutskottet 76/77-86/87, Försvarsutskottet 87/88-97/98, ordförande 87/88-97/98, och Utrikes/Försvarsutskotet 95/96 och 96/97, vice ordförande 95/96 och 96/97. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 82/83 och 86/87-90/91, Valberedningen 88/89-90/91 och 94/95-97/98 samt Utrikesnämnden 88/89-90/91 och 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 79/80-97/98, Nordiska rådets svenska delegation 84/85-85/86 och 91/92-97/98, Talmanskonferensen 87/88-97/98, Valberedningen 91/92-93/94 och Utrikesnämnden 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 79-94. - Ordförande i riksdagens jaktklubb 92-98.
 • Bostadsort

  Ljung
 • Utbildning

  Fristads folkhögskola 45-46 och Fristads lantmannaskola 46-47. Lantbrukare i Natestorp, Ljung, 52.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Revisor i Västra Sveriges slakterier 71-73. Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs läns jaktvårdsförening, ordförande 73-85, och Svenska Jägarförbundet 85-88. - Ledamot av styrelsen för Södra Älvsborgs förbund av Riksförbundet Landsbygdens Folk 72-80. - Ledamot av styrelsen för Norra Älvsborgs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, ordförande 72-95.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av statens nämnd för samlingslokaler 72, försvarets fastighetsnämnd, vice ordförande 79-90, länsviltnämnden i Älvsborgs län, ordförande 82-92, och militärledningens rådgivande nämnd 88-94. - Ledamot av 1973 års fiskevattensutredning 73-78, utredningen om översyn av skördeskadeskyddet 76-79, kommittén om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbruk 79-82, djurhälsoutredningen 79-81, kommittén om vissa fiskefrågor 81-84, kommittén om livsmedelsförsörjningens sårbarhet 82, 1983 års livsmedelskommitté 82-85, livsmedelskontrollutredningen 83-86, kommittén om en miljöskadefond 85-87, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 89-90 och beredningen rörande totalförsvaret 1992-97 91-92. Ledamot av försvarsberedningen 92-95.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Gäsene kommunal/kommunfullmäktige 59-73. Ledamot av kommunalnämnden/kommunstyrelsen 64-73. Ledamot av nykterhetsnämnden 58-70 och valnämnden 68-71. Ledamot av Herrljunga-Gäsene skolförbund 73-73. Ledamot av sammanläggningsdelegerade, ordförande 66-73. - Ledamot av Herrljunga kommunfullmäktige 74-79. - Revisor i Alboga församling sedan 54.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren och köpmannen Lars Andersson och Signe Ulrika Lundgren

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten

Motion 1997/98:Fö6 av Arne Andersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö6 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:83 Förändrad styrning av Försvarsmakten Förändrad styrning av Försvarsmakten och uppskjuten säkerhetspolitisk kontrollstation Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en framflyttning av den säkerhetspolitiska kontrollstationen


Utskottsberedning: ----1997/98:FöU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten

Motion 1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö2 av Arne Andersson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten 1 Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 1997/98:72 inrättande av nya centrum i Försvarsmakten. Med det val av lösning som i och med regeringsbeslutet i december 1997 redan gjorts


Utskottsberedning: ---1997/98:FöU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Försvarets modernisering

Motion 1997/98:U405 av Arne Andersson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:U405 av Arne Andersson m.fl. m Försvarets modernisering Frågan om försvarets fortsatta modernisering aktualiserades i en moderat kommittémotion i anslutning till försvarsbeslutet hösten 1996. En del av de synpunkter som då framfördes har tillgodosetts, under det att huvuddelen fortfarande


Utskottsberedning: ---------1997/98:FöU1 1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.