Arin Karapet (M)

Arin Karapet (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 172
Född år 1988
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post arin.karapet[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ordförande

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2018-09-24 – 2026-09-21
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-27
  • Ledamot 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 2022-10-27 – 2026-09-21
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2018-10-02 – 2019-02-13
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2022-11-10
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2018-11-20 –
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ordförande 2022-11-10 –
  • Ledamot 2022-10-26 – 2022-11-10
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2019-06-19 – 2022-10-31

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 18-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 18-. Suppleant justitieutskottet 18- och EU-nämnden 18-. Suppleant Europarådets svenska delegation 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Interparlamentariska unionen
Debatt om förslag 2022/23:UU11 4 maj 2023 Interparlamentariska unionen
Stillbild från Debatt om förslag: Integration
Debatt om förslag 2022/23:AU6 22 februari 2023 Integration
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2022/23:AU1 19 december 2022 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Stillbild från Interpellationsdebatt: Åtgärder mot Iran
Interpellationsdebatt 2022/23:55 av Alexandra Völker (S) 13 december 2022 Åtgärder mot Iran
Stillbild från Interpellationsdebatt: De folkliga protesterna i Iran
Interpellationsdebatt 2022/23:8 av Håkan Svenneling (V) 8 november 2022 De folkliga protesterna i Iran
Stillbild från Interpellationsdebatt: Situationen i Iran
Interpellationsdebatt 2022/23:16 av Alireza Akhondi (C) 8 november 2022 Situationen i Iran

Dokument:

Språkförskola

Interpellation 2020/21:758 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2020/21:758 Språkförskola av Arin Karapet M till Utbildningsminister Anna Ekström S Språk och utbildning går hand i hand och är nycklarna till en lyckad integration. I dag får inte alla barn möjligheten att lära sig det svenska språket fullt ut och går därför miste om sin utbildning och möjligheterna till

Inlämnad: 2021-05-21 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:758 av Arin Karapet (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Språkförskola

med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

Motion 2020/21:4063 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4063 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det första uppehållstillstånd som beviljas en alternativt skyddsbehövande ska gälla i tolv

Inlämnad: 2021-05-11 Förslag: 18
Utskottsberedning: 2020/21:SfU28
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2020/21:4063 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:4063 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 131 kB)

med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

Motion 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp åtgärder för en begriplig sjukförsäkring. Motivering Regeringen


Utskottsberedning: 2021/22:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.