Ylva Johansson (S)

Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms kommun, plats 81
Titel Lärare.
Född år 1964
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2014-10-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2007-02-01 – 2010-10-04
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-01-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2007-05-11 – 2014-10-14
  • Utbildningsdepartementet

  • Statsråd 1994-10-07 – 1998-10-06
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2004-09-13 – 2006-10-06
  • Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknads- och etableringsminister 2016-05-25 –
  • Arbetsmarknadsminister 2014-10-03 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1990/91:Ub197 av Björn Samuelson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub197 av Björn Samuelson m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition) Om vissa utbildningsfrågor Linjesystemet Regeringen föreslår vissa åtgärder vad avser högskolan i kompletteringspropositionen.


Utskottsberedning: -------1990/91:FiU30 1990/91:UbU12 1990/91:UbU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

Motion 1990/91:Ub180 av Ylva Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub180 av Ylva Johansson m.fl. (v) med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. Elevinflytande Elevernas inflytande och ansvar i skolan måste stärkas av flera skäl. Det är naturligt att en demokratisk skola måste ge eleverna betydligt större möjligheter att vara med och


Utskottsberedning: ------1990/91:UbU17
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K58 av Ylva Johansson (v)

Motion till riksdagen 1990/91:K58 av Ylva Johansson (v) med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Många kommuner har idag infört lokala nämnder (kommundels- eller stadsdelsnämnder) som är ansvariga för driften av grundläggande kommunal service. Nämnderna utses idag av kommunernas fullmäktigeförsamlingar


Utskottsberedning: -1990/91:KU38
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.