Aphram Melki (C)

Aphram Melki (C)

Tillgänglig ersättare

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms län
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-09-26

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2021-10-01 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2021-10-19 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2021-10-19 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Nationell strategi för att omvandla utsatta områden
Interpellationsdebatt 2021/22:540 av Aphram Melki (C) 27 juni 2022 Nationell strategi för att omvandla utsatta områden
Stillbild från Debatt om förslag: Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Debatt om förslag 2021/22:SoU30 13 juni 2022 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
Stillbild från Debatt om förslag: Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat
Debatt om förslag 2021/22:SoU33 30 maj 2022 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat
Stillbild från Debatt om förslag: En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Debatt om förslag 2021/22:SoU24 4 maj 2022 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Stillbild från Debatt om förslag: Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU18 23 mars 2022 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Stillbild från Debatt om förslag: Sänkt energiskatt på bensin och diesel
Debatt om förslag 2021/22:SkU19 23 mars 2022 Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning Rysslands vedervärdiga invasion av Ukraina präglar även den svenska ekonomins utsikter våren 2022. Återhämtningen efter pandemin möter nya utmaningar i form av ökande priser på

Inlämnad: 2022-05-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 609 kB) Motion 2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 629 kB)

med anledning av prop. 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

Motion 2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:217 Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt regeringen att skyndsamt återkomma med åtgärder för stärkt kontroll och

Inlämnad: 2022-04-22 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2021/22:SkU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2021/22:4673 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Motion 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. C med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till 2 kap. 6 a lagen 2018:2088 om tobak och liknande produkter. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Inlämnad: 2022-04-13 Förslag: 3
Utskottsberedning: 2021/22:SoU31
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (docx, 75 kB) Motion 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) (pdf, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.