Annika Nordgren (MP)

Annika Nordgren (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel fritidspedagogsstuderande
Född år 1972

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 1996-10-21 – 1996-11-20
  • Deputerad 1995-10-26 – 1995-12-06

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi34 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Miljöpartiet de grönas förslag till vårbudget 1995 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning2 2 Den ekonomiska politiken2


Utskottsberedning: --------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:JoU24 1994/95:KU36 1994/95:LU32 1994/95:NU28
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): , , 44 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529)

Motion 1994/95:Sf23 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Sf23 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen 1989:529 Inledning I propositionen finns förslag på en del viktigare förändringar i utlänningslagen, några nya paragrafer och en del förtydliganden av tidigare text. Skötsamhet eller hederlig


Utskottsberedning: ----------------1994/95:SfU16 1996/97:SfU14 1996/97:SfU5
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Kvinnor och högre utbildning

Motion 1994/95:Ub678 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub678 av Gunnar Goude m.fl. mp Kvinnor och högre utbildning Det är färre kvinnor än män som utbildas vid universitet och högskolor. Den skeva könsfördelningen är markant redan i grundutbildningen i vissa ämnen med teknisk eller medicinsk inriktning. I forskarutbildningen är snedfördelningen


Utskottsberedning: -1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.