Anne Wibble (FP)

Anne Wibble (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel ekon.lic.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 1997-12-01
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1986-10-07 – 1988-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1989-10-03 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1990-06-14 – 1991-09-30
  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-03
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-11-30
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1988-10-18 – 1989-06-30
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi32 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi32 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Ekonomisk politik 1. Det socialliberala projektet: En ny svensk modell Under många år var Sverige Landet annorlundaHos


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20
Riksdagsbeslut (66 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling

Motion 1994/95:Fi27 av Anne Wibble m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi27 av Anne Wibble m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar i lagen om offentlig upphandling vilka har samband med att Sverige blivit medlem i EU samt några övriga förändringar. Vi har ingen


Utskottsberedning: -1994/95:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Högre utbildning och forskning

Motion 1994/95:Ub624 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub624 av Lars Leijonborg m.fl. fp Högre utbildning och forskning Sammanfattning Folkpartiet liberalerna föreslår bl a:att planering inleds för 4 nya universitet år 2010300 nya doktorandtjänster 40 000 platser inom sommaruniversitet4 000 platser inom humanistisk, samhällsvetenskaplig


Utskottsberedning: --------------------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU17 1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se