Anne Wibble (FP)

Anne Wibble (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel ekon.lic.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 1997-12-01
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1986-10-07 – 1988-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1989-10-03 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1990-06-14 – 1991-09-30
  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-03
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-11-30
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1988-10-18 – 1989-06-30
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi32 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi32 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Ekonomisk politik 1. Det socialliberala projektet: En ny svensk modell Under många år var Sverige Landet annorlundaHos


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20
Riksdagsbeslut (66 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling

Motion 1994/95:Fi27 av Anne Wibble m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi27 av Anne Wibble m.fl. fp med anledning av prop. 1994/95:153 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslår regeringen ett antal förändringar i lagen om offentlig upphandling vilka har samband med att Sverige blivit medlem i EU samt några övriga förändringar. Vi har ingen


Utskottsberedning: -1994/95:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Högre utbildning och forskning

Motion 1994/95:Ub624 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub624 av Lars Leijonborg m.fl. fp Högre utbildning och forskning Sammanfattning Folkpartiet liberalerna föreslår bl a:att planering inleds för 4 nya universitet år 2010300 nya doktorandtjänster 40 000 platser inom sommaruniversitet4 000 platser inom humanistisk, samhällsvetenskaplig


Utskottsberedning: --------------------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU15 1994/95:UbU17 1994/95:UbU18
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.