Anne Wibble (FP)

Anne Wibble (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel ekon.lic.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 1997-12-01
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1986-10-07 – 1988-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1989-10-03 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1990-06-14 – 1991-09-30
  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-03
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-11-30
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1988-10-18 – 1989-06-30
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 1991-10-04 – 1994-10-07

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

om svenska för invandrare, m. m.

Motion 1987/88:Ub360 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub360 av Bengt Westerberg m. fl. fp om svenska för invandrare, m. m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:Sf534 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts


Utskottsberedning: ---1988/89:UbU1 1988/89:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ub360 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 55 kB)

om röstvärdesdifferentiering av aktier

Motion 1987/88:L213 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L213 av Bengt Westerberg m. fl. fp om röstvärdesdifferentiering av aktier Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:N303 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om förbud mot röstvärdesdifferentiering


Utskottsberedning: -1988/89:LU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:L213 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 47 kB)

om arbetsmiljöriskerna för skolelever

Motion 1987/88:Ub268 av Bengt Westerberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub268 av Bengt Westerberg m. fl. fp om arbetsmiljöriskerna för skolelever Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So 236 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att åtgärder vidtas i syfte att begränsa


Utskottsberedning: -1988/89:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ub268 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) (pdf, 50 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se