Anne Wibble (FP)

Anne Wibble (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel ekon.lic.
Född år 1943

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-12-01

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-08 – 1997-12-01
  • Ledig 1991-10-05 – 1994-10-07
  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-10-04
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-11-30
  • Vice ordförande 1988-10-03 – 1991-09-29
  • Ledamot 1986-10-07 – 1988-10-02
  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1989-10-03 – 1991-09-29
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-11-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1990-06-14 – 1991-09-30
  • Ledamot 1985-09-30 – 1988-10-03
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1985-09-30 – 1986-10-07
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-11-30
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1988-10-18 – 1989-06-30
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 1991-10-04 – 1994-10-07

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1985-. Finansmin. 1991- Suppleant i Finansutskottet 85/86 och Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Finansutskottet 86/87-90/91 och 94/95-97/98, vice ordförande 88/89-90/91. Suppleant i Talmanskonferensen 88/89-90/91, Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-87/88 och 89/90-90/91, Riksbanksfullmäktige 85/86, Riksgäldskontorets fullmäktige 88/89 och Talmanskonferensen 96/97-97/98. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 86/87-90/91 och 94/95-97/98, gruppledare 97/98.
 • Bostadsort

  Täby
 • Utbildning

  Civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm 66. Master of Arts vid Stanford University, USA, 67. Lärare vid handelshögskolan i Stockholm 67-77, ekonomie licentiat 73. Utredningssekreterare vid Stockholms läns landsting 77-80. Sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 80-82. Handläggare vid Folkpartiets riksdagskansli 82, kanslichef 83-86. Statsråd och chef för finansdepartementet 4.10.1991-7.10.1994. Chefsekonom vid Industriförbundet 97-00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av Sveriges Industriförbunds ledningsgrupp 97-. Ledamot av styrelsen för Stockholms länsförbund av Folkpartiet 83-87. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 87-00.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Riksgäldskontoret 89-91, Arbetsmarknadsstyrelsen 96-00. Ledamot av stat-kommunberedningen 91-94. - Ledamot av valutakommittén 78-85, industristödsutredningen 79-81, statsskuldspolitiska kommittén 85-86 inkomstskattekommittén 87-89, kommunalekonomiska kommittén 90-91, skatteväxlingskommittén 95-97.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Täby kommunfullmäktige 77-85. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av skolstyrelsen 77-82, ordförande 80-82.
 • Litteratur

  Om nationalekonomi, bl a Selektiv ekonomisk politik (1973). Debattboken Två cigg och en kopp kaffe (1994).
 • Föräldrar

  Professorn och partiordföranden Bertil Gotthard Ohlin och fil kandidaten Evy Kruse

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

Motion 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 Sammanfattning Folkpartiet anser att det ligger i Sveriges intresse att delta i EMU:s tredje etapp från starten i januari 1999. Regeringens förslag till svenskt utanförskap


Utskottsberedning: --1997/98:FiU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Skolpolitiken

Motion 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub250 av Lars Leijonborg m.fl. fp Skolpolitiken 1 Sammanfattning Folkpartiet beskriver i denna motion de åtgärder som krävs för att stärka kvaliteten och utveckla förskolan och grundskolan. Vi anser att grundskolan måste ges större möjligheter att nå sina mål och lösa sina problem. De


Utskottsberedning: -----------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU11 1997/98:UbU15 1997/98:UbU18 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Gymnasieskolan

Motion 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub221 av Lars Leijonborg m.fl. fp Gymnasieskolan Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 Skola för kunskap  3 Riv upp gymnasiereformen 4 Färre kärnämnen  5 Alternativa kurser i kärnämnena  6 En mer flexibel gymnasieskola  7 Avskaffa den statligt fastställda timplanen  8 Gymnasieskolans


Utskottsberedning: ----------------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU15 1997/98:UbU2 1997/98:UbU5 1997/98:UbU9
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.