Anna Lilliehöök (M)

Anna Lilliehöök (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Stockholms kommun
Titel Civilekonom
Född år 1947

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2007-08-23 – 2010-10-04
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2007-06-14
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-05-31 – 2002-06-12
  • Suppleant 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Suppleant 2001-10-25 – 2001-12-11
  • Suppleant 1999-03-23 – 1999-09-13
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2006-11-01 – 2010-10-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening

Motion 2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de uppehållstillstånd som makar beviljas vid det första beslutstillfället alltid skall vara tidsbegränsade. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägran att medverka till


Utskottsberedning: 2005/06:SfU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 48 kB) Motion 2005/06:Sf23 av Per Westerberg m.fl. (m) (pdf, 173 kB)

med anledning av prop. 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m.

Motion 2005/06:Sk6 av Lennart Hedquist m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en harmonisering mellan bensin- och dieseldrivna fordon vad gäller skattereglernas utformning. Riksdagen beslutar att fordonsbeskattningen av lätta bussar och lastbilar skall återgå till den nivå som gällde före den


Utskottsberedning: 2005/06:SkU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sk6 av Lennart Hedquist m.fl. (m) (doc, 50 kB) Motion 2005/06:Sk6 av Lennart Hedquist m.fl. (m) (pdf, 180 kB)

med anledning av prop. 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

Motion 2005/06:Sf13 av Per Westerberg m.fl. (m)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att barnbidrag skall kunna delas vid växelvis boende efter anmälan av endast en förälder, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnbidraget vid växelvis boende bör gå


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf13 av Per Westerberg m.fl. (m) (doc, 51 kB) Motion 2005/06:Sf13 av Per Westerberg m.fl. (m) (pdf, 178 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se