Anna-Karin Hatt (C)

Anna-Karin Hatt (C)

Tidigare statsråd

Parti Centerpartiet
Valkrets Stockholms län
Född år 1972

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 2014-10-03

    • Näringsdepartementet

    • Statsråd 2010-10-06 – 2014-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2011/12:422 av Ygeman, Anders (S) 16 augusti 2012 Innebörd och måluppfyllelse av fossiloberoende fordonsflotta
Frågestund 31 maj 2012 Frågestund
Interpellationsdebatt 2011/12:231 av Persson, Kent (V) 20 mars 2012 Utökat elcertifikatssystem
Debatt om förslag 2011/12:NU3 7 december 2011 Utgiftsområde 21 Energi

Dokument:

Elnät för 100 % förnybar el

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP)

Dnr N2014/3215/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson MP Elnät för 100 förnybar el Jonas Eriksson har frågat om jag anser att underlaget är tillräckligt för att regeringen ska kunna ta beslut om en ny förordning och att underlaget ger det incitament

Svarsdatum: 2014-08-05 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson S Inledda prov med ryskt kärnbränsle Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S) (docx, 34 kB)

Oljekommissionens mål och förslag

Svar på skriftlig fråga 2013/14:592 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr N2014/2185/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:592 av Peter Persson S Oljekommissionens mål och förslag Peter Persson har frågat mig vad jag och regeringen gjort för att uppnå Oljekommissionens målsättningar. Inledningsvis vill jag understryka att oljekommissionens

Svarsdatum: 2014-05-14 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:592 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 39 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.