Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2018/19:315 av Roger Haddad (L) 19 september 2019 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov
Interpellationsdebatt 2018/19:304 av Roger Haddad (L) 29 augusti 2019 Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan
Interpellationsdebatt 2018/19:297 av Roger Haddad (L) 29 augusti 2019 Färre skolinspektioner
Interpellationsdebatt 2018/19:292 av Gudrun Brunegård (KD) 29 augusti 2019 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet

Ideella föreningar och interkulturellt lärande

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1624 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2019/20:1624 av Robert Hannah L Ideella föreningar och interkulturellt lärande Robert Hannah har frågat mig om vilken dialog regeringen för med ideella föreningar som jobbar med interkulturellt lärande under coronakrisen. Jag vill först och främst understryka att jag delar frågeställarens engagemang för organisationer

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1624 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Sfi-utbildningen under coronakrisen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1581 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/03791/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1581 av Roger Haddad L Sfi-utbildningen under coronakrisen Roger Haddad har frågat mig när regeringen kommer att ändra i förordningen så att sfi-studenter kan komma tillbaka till ordinarie undervisning. Det har varit svårt

Svarsdatum: 2020-06-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1581 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Felaktiga exkluderingar ur PISA-undersökningen 2018

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1559 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/03767/S U2020/03768/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1558 av Lars Püss M Det misstänka PISA-fusket och på fråga 2019/20:1559 av Lars Püss M Felaktiga exkluderingar ur PISA-undersökningen 2018 Lars Püss har frågat mig vad jag avser att göra för att reda ut hur

Svarsdatum: 2020-06-23 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1559 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se