Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Sänkta krav i grundskolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3619 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/03659 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3619 av Björn Söder SD Sänkta krav i grundskolan Björn Söder har frågat mig hur jag tror att sänkta krav i grundskolan kan påverka vägen till en kunskapsnation, och om jag avser att vidta några åtgärder för att undvika negativa

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3619 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Adhd och kriminalitet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3598 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/03631 Utbildningsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3598 av Lotta Olsson M Adhd och kriminalitet Lotta Olsson har frågat mig om jag har tagit del av Kriminalvårdens rapport och om jag i så fall har för avsikt att vidta åtgärder i våra skolor. Alla barn har rätt till en bra start i livet. Oavsett

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3598 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Tryggheten i skolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3590 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3590 av Björn Söder SD Tryggheten i skolan Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder med anledning av den negativa trend i elevers upplevelse av trygghet i skolan som syns i Skolinspektionens senaste undersökning, och vilka i så fall. En skola präglad av trygghet och

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3590 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se