Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Ideella föreningars läxhjälpsstöd

Interpellation 2020/21:897 av Jörgen Grubb (SD)

Interpellation 2020/21:897 Ideella föreningars läxhjälpsstöd av Jörgen Grubb SD till Utbildningsminister Anna Ekström S År 2021 sökte 148 ideella föreningar skattemedel för att bedriva läxhjälp. Av dessa föreningar fick 142 beviljat stöd med totalt 60 miljoner kronor. I dagens skola har vissa elever behov av extern läxhjälp.

Inlämnad: 2021-09-02 Svarsdatum: 2021-09-17 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:897 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ideella föreningars läxhjälpsstöd

Förberedelser inför skolstart

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3449 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3449 av Markus Wiechel SD Förberedelser inför skolstart Markus Wiechel har frågat mig vad jag har vidtagit för åtgärder i syfte att säkerställa ett stärkt smittskydd på landets skolor, och hur jag kan motivera att möjligheten till distansstudier tagits bort. Regeringen och berörda myndigheter har

Svarsdatum: 2021-08-30 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3449 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 71 kB)

Simundervisningen i skolan

Interpellation 2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M)

Interpellation 2020/21:885 Simundervisningen i skolan av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Sommarledigheten närmar sig sitt slut, och statistiken över sommarens drunkningsolyckor har kommit. Svenska Livräddningssällskapet redovisar att det totalt har omkommit 75 personer till och med den sista

Inlämnad: 2021-08-26 Svarsdatum: 2021-09-17 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:885 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Simundervisningen i skolan

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se