Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 – 2022-09-26
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Skolmyndigheternas stöd till dyslektiker

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3207 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 03038 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3207 av Roger Haddad L Skolmyndigheternas stöd till dyslektiker Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer att säkerställa att berörda skolmyndigheter, såsom Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten

Svarsdatum: 2021-06-24 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3207 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 68 kB)

Tillgången till gamla betyg

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3261 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3261 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Tillgången till gamla betyg Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av behovet av att medborgarna behöver få tillgång till förlorade betyg snabbt för studier och för att kunna söka jobb. Det är viktigt att hanteringen

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3261 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Skarpa förslag om idrottsutbildningar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3252 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 03056 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3252 av Alexandra Anstrell M Skarpa förslag om idrottsutbildningar Alexandra Anstrell har frågat mig om när jag kommer att presentera en proposition i frågan om idrottsutbildningar och om jag avser att verka för att eleverna

Svarsdatum: 2021-06-23 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3252 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.