Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Sänkta krav i grundskolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3619 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/03659 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3619 av Björn Söder SD Sänkta krav i grundskolan Björn Söder har frågat mig hur jag tror att sänkta krav i grundskolan kan påverka vägen till en kunskapsnation, och om jag avser att vidta några åtgärder för att undvika negativa

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3619 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Adhd och kriminalitet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3598 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/03631 Utbildningsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3598 av Lotta Olsson M Adhd och kriminalitet Lotta Olsson har frågat mig om jag har tagit del av Kriminalvårdens rapport och om jag i så fall har för avsikt att vidta åtgärder i våra skolor. Alla barn har rätt till en bra start i livet. Oavsett

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3598 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Tryggheten i skolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3590 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:3590 av Björn Söder SD Tryggheten i skolan Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder med anledning av den negativa trend i elevers upplevelse av trygghet i skolan som syns i Skolinspektionens senaste undersökning, och vilka i så fall. En skola präglad av trygghet och

Svarsdatum: 2021-09-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3590 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.