Ann-Cathrine Haglund (M)

Ann-Cathrine Haglund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel adjunkt
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1993-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1993-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1993-10-05
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Europarådets svenska delegation

  • Ordförande 1992-04-09 – 1993-10-05
  • Suppleant 1989-03-15 – 1992-04-08
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1988-10-18 – 1993-10-05
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 1991-11-19 – 1993-10-05
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1991-10-15 – 1993-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet

Motion 1992/93:U21 av Ann-Cathrine Haglund (m)

Motion till riksdagen 1992/93:U21 av Ann-Cathrine Haglund m med anledning av prop. 1992/93:244 Styrnings- och samarbetsformer i biståndet Jag biträder samtliga tre punkter i regeringens hemställan. Jag vill emellertid göra följande tillägg till regeringens hemställan. I regeringens proposition understryks det väsentliga


Utskottsberedning: -1992/93:UU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T68 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, s, m, v, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:T68 av Gudrun Norberg m.fl. fp, s, m, kds, v med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Regeringen redovisar i propositionen en övergripande plan för de närmaste tio åren av investeringar i trafikens infrastruktur. Efter decennier av eftersatt infrastrukturplanering


Utskottsberedning: --1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen

Motion 1992/93:Jo32 av Stig Bertilsson och Ann-Cathrine Haglund (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo32 av Stig Bertilsson och Ann-Cathrine Haglund m med anledning av prop. 1992/93:183 Vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen Regeringen har i proposition 1992/93:183 föreslagit ytterligare åtgärder för en fortsatt anpassning av den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn


Utskottsberedning: -1992/93:JoU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.