Anette Rangdag (SD)

Anette Rangdag (SD)

Tillgänglig ersättare

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Jämtlands län
Född år 1962

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-12-12

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2022-11-12 – 2022-12-12
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-12 – 2022-12-12
  • Finansutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-12 – 2022-12-12
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-12 – 2022-12-12
  • Näringsutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-12 – 2022-12-12
  • Skatteutskottet

  • Extra suppleant 2022-11-12 – 2022-12-12

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Debatt om förslag 2022/23:NU6 30 november 2022 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Dokument:

Brott mot företagare

Motion 2022/23:966 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:966 av Tobias Andersson m.fl. SD Brott mot företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillträdesförbud till butik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2022-11-22 Förslag: 8
Utskottsberedning: 2022/23:CU11 2022/23:CU8 2022/23:JuU10 2022/23:JuU11

Motion 2022/23:966 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2022/23:966 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 96 kB)

Bättre villkor för småföretag

Motion 2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. SD Bättre villkor för småföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverk och regeltillämpning som hämmar små företag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig

Inlämnad: 2022-11-22 Förslag: 12
Utskottsberedning: SkU 2022/23:AU5 2022/23:CU11 2022/23:FiU26 2022/23:FiU34 2022/23:NU15 2022/23:NU16 2022/23:SfU10 2022/23:SfU14

Motion 2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Det svenska stålet

Motion 2022/23:964 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:964 av Tobias Andersson m.fl. SD Det svenska stålet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera svensk basindustri vid utformning av energipolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Inlämnad: 2022-11-22 Förslag: 5
Utskottsberedning: NU 2022/23:NU16 2022/23:TU4 2022/23:UbU11 2022/23:UbU9

Motion 2022/23:964 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2022/23:964 av Tobias Andersson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.