Andrea Andersson Tay (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Stockholms län, plats 319
Född år 1988
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post andrea.andersson-tay[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant
  • Skatteutskottet

  • Suppleant
  • Näringsutskottet

  • Suppleant
  • EU-nämnden

  • Suppleant
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2023-02-08 – 2026-09-21
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2022-10-18 –
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot 2022-10-12 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Kemikaliepolitik
Debatt om förslag 2022/23:MJU6 9 mars 2023 Kemikaliepolitik
Stillbild från Debatt om förslag: Vattenvård
Debatt om förslag 2022/23:MJU7 9 mars 2023 Vattenvård
Stillbild från Debatt om förslag: Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer
Debatt om förslag 2022/23:SkU7 22 februari 2023 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Dokument:

med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Motion 2022/23:2304 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:2304 av Nooshi Dadgostar m.fl. V med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Inlämnad: 2023-01-16 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2304 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2022/23:2304 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Återvinning av plast

Skriftlig fråga 2022/23:228 av Andrea Andersson Tay (V)

Fråga 2022/23:228 Återvinning av plast av Andrea Andersson Tay V till Statsrådet Romina Pourmokhtari L SVT uppmärksammade nyligen att endast 10 procent av all plast återvinns i Sverige. En mycket stor del av plasten produceras av råolja och över 1 miljon ton plast eldas upp, vilket motsvarar 8 procent av Sveriges totala

Inlämnad: 2023-01-13 Svarsdatum: 2023-01-25 Besvarare: Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Skriftlig fråga 2022/23:228 av Andrea Andersson Tay (V) (pdf, 87 kB)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2022/23:1959 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2022/23:1959 av Nooshi Dadgostar m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:1959 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:1959 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.