Ana Maria Narti (FP)

Ana Maria Narti (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel författare/journalist
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1999-10-01 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2001-09-25 – 2002-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Ledamot 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2002-12-19 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi

Motion 2001/02:A10 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:A10 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:187 Sveriges genomförande av EU:s sysselsättningsstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av företagsreformer i Sverige och inom EU. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2002/03:AU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Makten, pengarna och livet 4 Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6 Den internationella


Utskottsberedning: 2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , ,

invandrares preparandkurser

Interpellation 2001/02:487 av Narti, Ana Maria (fp)

den 26 april Interpellation 2001/02:487 av Ana Maria Narti fp till utbildningsminister Thomas Östros om invandrares preparandkurser Höstbudgeten för 2002 anvisade 10 miljoner kronor för teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor för invandrare med utländsk högskoleutbildning. Denna satsning som

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.