Ana Maria Narti (FP)

Ana Maria Narti (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel författare/journalist
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1999-10-01 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2001-09-25 – 2002-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Ledamot 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2002-12-19 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation

Motion 2000/01:A20 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:A20 av Jonsson, Elver fp med anledning av skr. 2000/01:142 Arbetsmarknadsverkets organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en ny myndighet skapas i stället för nuvarande AMS och ges en ny roll, som främjar


Utskottsberedning: -2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Motion 2000/01:Ju30 av Staffan Werme och Ana Maria Narti (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju30 av Werme, Staffan fp med anledning av prop. 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring av 1 och 5 i lagförslaget i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: ---2000/01:JuU31
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m.

Motion 2000/01:Ub48 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub48 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner skall vara skyldiga att erbjuda utbildning inom det offentliga skolväsendet,


Utskottsberedning: -2001/02:UbU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.