Ana Maria Narti (FP)

Ana Maria Narti (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel författare/journalist
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1999-10-01 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2001-09-25 – 2002-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Ledamot 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2002-12-19 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen

Motion 1999/2000:A26 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A26 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Inledning Liberalismens främsta utgångspunkt är den enskilde individen. Det är för oss liberaler en självklarhet att den enskilde individen skall kunna forma sitt liv som den själv önskar.


Utskottsberedning: --2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

arbetslöshet bland invandrare

Interpellation 1999/2000:410 av Narti, Ana Maria (fp)

den 28 april Interpellation 1999/2000:410 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Mona Sahlin om arbetslöshet bland invandrare En stor omstrukturering av arbetsmarknadspolitiken äger rum. En hel rad dokument presenterar denna förändring inklusive regeringens proposition 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt

Motion 1999/2000:A19 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:A19 av Jonsson, Elver fp med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt Inledning se människan i arbetsmarknadspolitiken Arbetsmarknadspolitikens grundsyfte är att förstärka de arbetslösas ställning på arbetsmarknaden så de skaffar sig


Utskottsberedning: ----------1999/2000:AU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.