Ana Maria Narti (FP)

Ana Maria Narti (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Stockholms kommun
Titel författare/journalist
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1999-10-01 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2001-09-25 – 2002-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Ledamot 1999-10-01 – 2002-09-30
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 2002-12-19 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning

Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för konsumentpolitiken. Riksdagen beslutar om ny målstruktur för konsumentpolitiken i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nya indikatorer för konsumentpolitiken. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (doc, 97 kB) Motion 2005/06:L22 av Martin Andreasson m.fl. (fp) (pdf, 262 kB)

med anledning av prop. 2005/06:127 Energiforskning m.m.

Motion 2005/06:N22 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställningen av energisystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte utesluta kärnkraft fission ur energiforskningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:NU19
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:N22 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (doc, 56 kB) Motion 2005/06:N22 av Eva Flyborg m.fl. (fp) (pdf, 197 kB)

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsporternas betydelse för ungdomens fysiska, psykiska och sociala utveckling. Motivering Kampsporterna utgör i dag en viktig mötesplats mellan olika grupper och olika åldrar i vårt samhälle. Många ungdomar framför


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp) (doc, 39 kB) Motion 2005/06:Kr26 av Ana Maria Narti (fp) (pdf, 128 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.