Allan Ekström (-)

Allan Ekström (M)

Född år 1927
Avliden den 14 oktober 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-04-07 – 1991-09-30
  • Ledig 1983-03-01 – 1983-04-06
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1983-02-28
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1989-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1979-81. Rdl 1982-91. Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-80/81 och 82/83-84/85, Justitieutskottet 79/80-80/81, Civilutskottet 80/81, Finansutskottet 81/82, Kulturutskottet 81/82 och Utbildningsutskottet 81/82. Ledamot av Lagutskottet 82/83-90/91. Ledamot av Besvärsnämnden 89/90-90/91.
 • Bostadsort

  Lidingö
 • Utbildning

  Studentexamen i Gävle 46. Juris kandidat vid Uppsala universitet 51. Tingstjänstgöring i Köping och Halmstad 51-54. Hovrättsfiskal i Svea hovrätt 55. Tingssekreterare vid Nyköpings domsaga 55-59. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 61-71. Sakkunnig i justitiedepartementet 62-71. Biträdande lärare i juridik vid Stockholms universitet 62-69. Rådman vid Södra Roslags tingsrätt 71-82. Hovrättsråd och vice ordf på avdelning vid Svea hovrätt 82-92.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av Allmänna reklamationsnämnden, vice ordförande 70-73, Motorbranschens permanenta skiljenämnd, ordförande 78-83, och Ansvarsnämnden för revisorsfrågor, ordförande 80-89. Ledamot av styrelsen för AB Curmans Villor i Lysekil, ordförande 80-. - Ordförande i Medborgarrättsrörelsen 93-94. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 75-84 och Lidingö moderata förening, ordförande 76-80.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för skattemyndigheten i Stockholms län 87-92 och datainspektionen 90-93. Ledamot av allmänna reklamationsnämnden, vice ordförande 70-72. - Ledamot av sakkunniga om rätt för köpare att i visst fall frånträda avtal 68-70 och reklamationsutredningen 77-78. Särskild utredare angående godtrosförvärv av stöldgods 80-84. Ledamot av rättshjälpskommittén 82-86, 1983 års småhusköpsutredning 83-89, kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall 84-87, särskild beredningsgrupp angående yttrandefrihetsgrundlagen 89-90, kommittén ang reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 89-93, kommittén om ideell skada 91-95 och grundlagsutredningen inför EG 91-93. Sekreterare i utredningen angående pensionsstiftelsernas civilrättsliga och skatterättsliga ställning 62-66 och utredningen angående lagstiftning om köp av lös egendom 67-71. Expert i 1993 års domarutredning 93-94.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Lidingö kommunfullmäktige 74-82 och 88-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av försäkringsnämnden 66-73, trafiknämnden 68-76, valnämnden 68-76, valberedningen 77-80 och kristidsnämnden 92-, ordförande 92-. Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Stockholms län 77-79.
 • Litteratur

  Pensionering i företagens egen regi (1:a uppl 1967, tillsammans med D Helmers).
 • Föräldrar

  Civilingenjören Alvar Ekström och Eivor Fries

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1988/89:152 om 1988/89

Motion 1988/89:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) Mot

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. m Mot med anledning av prop. 1988/89:152 om 1988/89 kontobaserat aktiesystem L19-22 I propositionen läggs fram förslag till en aktiekontolag. De rättsverkningar som nu är förbundna med aktiebreven


Utskottsberedning: -1988/89:LU35 1989/90:LU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L19 av Rolf Dahlberg m.fl. (m) Mot (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av

Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil07 av Gösta Bohman m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Det kan i hög grad ifrågasättas, om de metoder som dagens socialdemokratiska regering numera


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi107 av Gösta Bohman m.fl. (m) (pdf, 275 kB)

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89

Motion 1988/89:Fi73 av Allan Ekström (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi73 av Allan Ekström m med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89 1989/90, m. m. kompletteringsproposition Fi73-78 Lagen om särskild skatteutjämningsavgift


Utskottsberedning: -1988/89:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi73 av Allan Ekström (m) (pdf, 123 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.