Allan Ekström (-)

Allan Ekström (M)

Född år 1927
Avliden den 14 oktober 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-04-07 – 1991-09-30
  • Ledig 1983-03-01 – 1983-04-06
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1983-02-28
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1989-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1979-81. Rdl 1982-91. Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-80/81 och 82/83-84/85, Justitieutskottet 79/80-80/81, Civilutskottet 80/81, Finansutskottet 81/82, Kulturutskottet 81/82 och Utbildningsutskottet 81/82. Ledamot av Lagutskottet 82/83-90/91. Ledamot av Besvärsnämnden 89/90-90/91.
 • Bostadsort

  Lidingö
 • Utbildning

  Studentexamen i Gävle 46. Juris kandidat vid Uppsala universitet 51. Tingstjänstgöring i Köping och Halmstad 51-54. Hovrättsfiskal i Svea hovrätt 55. Tingssekreterare vid Nyköpings domsaga 55-59. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 61-71. Sakkunnig i justitiedepartementet 62-71. Biträdande lärare i juridik vid Stockholms universitet 62-69. Rådman vid Södra Roslags tingsrätt 71-82. Hovrättsråd och vice ordf på avdelning vid Svea hovrätt 82-92.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av Allmänna reklamationsnämnden, vice ordförande 70-73, Motorbranschens permanenta skiljenämnd, ordförande 78-83, och Ansvarsnämnden för revisorsfrågor, ordförande 80-89. Ledamot av styrelsen för AB Curmans Villor i Lysekil, ordförande 80-. - Ordförande i Medborgarrättsrörelsen 93-94. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 75-84 och Lidingö moderata förening, ordförande 76-80.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för skattemyndigheten i Stockholms län 87-92 och datainspektionen 90-93. Ledamot av allmänna reklamationsnämnden, vice ordförande 70-72. - Ledamot av sakkunniga om rätt för köpare att i visst fall frånträda avtal 68-70 och reklamationsutredningen 77-78. Särskild utredare angående godtrosförvärv av stöldgods 80-84. Ledamot av rättshjälpskommittén 82-86, 1983 års småhusköpsutredning 83-89, kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall 84-87, särskild beredningsgrupp angående yttrandefrihetsgrundlagen 89-90, kommittén ang reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 89-93, kommittén om ideell skada 91-95 och grundlagsutredningen inför EG 91-93. Sekreterare i utredningen angående pensionsstiftelsernas civilrättsliga och skatterättsliga ställning 62-66 och utredningen angående lagstiftning om köp av lös egendom 67-71. Expert i 1993 års domarutredning 93-94.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Lidingö kommunfullmäktige 74-82 och 88-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av försäkringsnämnden 66-73, trafiknämnden 68-76, valnämnden 68-76, valberedningen 77-80 och kristidsnämnden 92-, ordförande 92-. Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Stockholms län 77-79.
 • Litteratur

  Pensionering i företagens egen regi (1:a uppl 1967, tillsammans med D Helmers).
 • Föräldrar

  Civilingenjören Alvar Ekström och Eivor Fries

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

avPer-Olof Strindberg m. fl. (m) —

Motion 1987/88:Ju40

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ju40 avPer-Olof Strindberg m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:143 om ändring i Mot. brottsbalken m. m. förverkande av hjälpmedel vid 1987/88 skadegörelse m. m.Ju4043 I propositionen föreslås att det skall bli möjligt att


Utskottsberedning: -1988/89:JuU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ju40 (pdf, 129 kB)

med anledning av prop. 1987/88:124 om god man och Mot. förvaltare 1987/88

Motion 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. m med anledning av prop. 1987/88:124 om god man och Mot. förvaltare 1987/88 L3-5 I propositionen föreslås att institutet omyndigförklaring skall avskaffas. I stället införs ett nytt institut,


Utskottsberedning: ---1988/89:KU8 1988/89:LU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:L3 av Per-Olof Strindberg m. fl. (m) (pdf, 109 kB)

avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem

Motion 1987/88:Ub400

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub400 avJanSandbergm.fi. om ett nytt utbildningssystem Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:A268 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att införa


Utskottsberedning: -1988/89:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ub400 (pdf, 49 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.