Allan Ekström (-)

Allan Ekström (M)

Född år 1927
Avliden den 14 oktober 2017

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1983-04-07 – 1991-09-30
  • Ledig 1983-03-01 – 1983-04-06
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1983-02-28
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1989-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1979-81. Rdl 1982-91. Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-80/81 och 82/83-84/85, Justitieutskottet 79/80-80/81, Civilutskottet 80/81, Finansutskottet 81/82, Kulturutskottet 81/82 och Utbildningsutskottet 81/82. Ledamot av Lagutskottet 82/83-90/91. Ledamot av Besvärsnämnden 89/90-90/91.
 • Bostadsort

  Lidingö
 • Utbildning

  Studentexamen i Gävle 46. Juris kandidat vid Uppsala universitet 51. Tingstjänstgöring i Köping och Halmstad 51-54. Hovrättsfiskal i Svea hovrätt 55. Tingssekreterare vid Nyköpings domsaga 55-59. Hovrättsassessor i Svea hovrätt 61-71. Sakkunnig i justitiedepartementet 62-71. Biträdande lärare i juridik vid Stockholms universitet 62-69. Rådman vid Södra Roslags tingsrätt 71-82. Hovrättsråd och vice ordf på avdelning vid Svea hovrätt 82-92.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av Allmänna reklamationsnämnden, vice ordförande 70-73, Motorbranschens permanenta skiljenämnd, ordförande 78-83, och Ansvarsnämnden för revisorsfrågor, ordförande 80-89. Ledamot av styrelsen för AB Curmans Villor i Lysekil, ordförande 80-. - Ordförande i Medborgarrättsrörelsen 93-94. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 75-84 och Lidingö moderata förening, ordförande 76-80.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för skattemyndigheten i Stockholms län 87-92 och datainspektionen 90-93. Ledamot av allmänna reklamationsnämnden, vice ordförande 70-72. - Ledamot av sakkunniga om rätt för köpare att i visst fall frånträda avtal 68-70 och reklamationsutredningen 77-78. Särskild utredare angående godtrosförvärv av stöldgods 80-84. Ledamot av rättshjälpskommittén 82-86, 1983 års småhusköpsutredning 83-89, kommittén om ställföreträdare för dödsbo i vissa fall 84-87, särskild beredningsgrupp angående yttrandefrihetsgrundlagen 89-90, kommittén ang reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 89-93, kommittén om ideell skada 91-95 och grundlagsutredningen inför EG 91-93. Sekreterare i utredningen angående pensionsstiftelsernas civilrättsliga och skatterättsliga ställning 62-66 och utredningen angående lagstiftning om köp av lös egendom 67-71. Expert i 1993 års domarutredning 93-94.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Lidingö kommunfullmäktige 74-82 och 88-, ordförande 88-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-79. Ledamot av försäkringsnämnden 66-73, trafiknämnden 68-76, valnämnden 68-76, valberedningen 77-80 och kristidsnämnden 92-, ordförande 92-. Ledamot av styrelsen för Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Stockholms län 77-79.
 • Litteratur

  Pensionering i företagens egen regi (1:a uppl 1967, tillsammans med D Helmers).
 • Föräldrar

  Civilingenjören Alvar Ekström och Eivor Fries

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:91 Hinder för export av farliga varor

Motion 1990/91:N17 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:N17 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:91 Hinder för export av farliga varor Propositionen innehåller förslag om utökade möjligheter att förbjuda eller annars reglera exporten av farliga varor och kemikalier. Vi motsätter oss förslagen. Anledningen till detta är bl.a.


Utskottsberedning: -1990/91:NU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Skolhandikappinstitutets lokalisering

Motion 1990/91:Ub328 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub328 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Skolhandikappinstitutets placering Den statliga skoladministrationen förändras. Skolverket respektive skolhandikappinstitutet prel. namn inrättas. Skolverkets placering är Stockholm, skolhandikappinstitutet föreslås placeras i Härnösand. I budgetpropositionen


Utskottsberedning: -1990/91:UbU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Försöksverksamhet med ordningsbetyg m.m. i skolorna i Storstockholm

Motion 1990/91:Ub320 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub320 av Knut Billing m.fl. m Försöksverksamhet med ordningsbetyg m.m. i skolorna i Storstockholm Det är en feltolkning av demokratibegreppet, om man tror att det är en demokratisk rättighet att uppträda hur som helst och göra vad man vill. En av demokratins viktigaste grunder är däremot


Utskottsberedning: --1990/91:UbU19 1990/91:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.