Åke Selberg (-)

Åke Selberg (S)

Född år 1939
Avliden den 9 december 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-11-06 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-11-06 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skriv. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG

Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en skrivelse


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö11 av Sture Ericson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Försvarets internationella centrum Med tillfredsställelse kan vi konstatera att i sak, om än inte formellt, har enighet


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m.

Motion 1992/93:Jo99 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo99 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:232 Fiskelag, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1992/93:232 en ny fiskelag som ersätter lagen 1950:596 om rätt till fiske. Förslaget innebär bl.a. att bestämmelserna som avgränsar fiskerätten görs enklare och mera lättillgängliga.


Utskottsberedning: ------1992/93:JoU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.