Åke Selberg (-)

Åke Selberg (S)

Född år 1939
Avliden den 9 december 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-11-06 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-11-06 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Jo41 av Göran Persson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Jo41 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition En samlad strategi för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Vår uppgift är att skapa en långsiktigt


Utskottsberedning: -----------1991/92:JoU24
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi63 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi63 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadssituationen i Norrbotten Arbetslösheten ökar nu kraftigt i Sverige. Detta kan inte enbart skyllas på


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi62 av Monica Öhman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi62 av Monica Öhman m.fl. s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Arbetslivsfonden I regeringens kompletteringsproposition 1991/92:150 föreslås att 2 miljarder kronor dras in från Arbetslivsfonden


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.