Åke Selberg (-)

Åke Selberg (S)

Född år 1939
Avliden den 9 december 2020

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1982-10-04 – 1994-10-03
  • EES-utskottet

  • Suppleant 1992-11-06 – 1993-06-04
  • Suppleant 1992-11-06 – 1993-06-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K70 av Bruno Poromaa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:K70 av Bruno Poromaa m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Regeringen framhåller i proposition 1990/91:149 att en särskild utredning bör tillkallas för att inför den kommande propositionen våren 1992 om ett nytt avtal för Sveriges Radio förbereda en omorganisation


Utskottsberedning: -1990/91:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K69 av Bruno Poromaa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:K69 av Bruno Poromaa m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor I enlighet med riksdagens beslut 1987 har Radiotjänst i Kiruna AB etablerats i Kiruna. Etableringen och uppbyggnaden av företaget har genomförts framgångsrikt och på mycket kort tid. Företaget ansvarar


Utskottsberedning: -1990/91:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K60 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:K60 av Sten-Ove Sundström m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor I propositionen föreslås bl.a. en ny reklamfinansierad tredje TV-kanal. Den skall drivas av företag utanför Sveriges Radio-koncernen. Föredragande departementschefen framhåller det väsentliga att


Utskottsberedning: -1990/91:KU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.