Agne Hansson (C)

Agne Hansson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Kalmar län
Titel ämneslärare
Född år 1938

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1987-11-17 – 2006-10-02
  • Ledig 1987-10-14 – 1987-11-16
  • Ordinarie 1982-10-04 – 1987-10-13
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1985-09-30 – 1987-10-06
  • Utrikesutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2004-09-20
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Suppleant 2006-05-18 – 2006-06-14
  • Suppleant 2005-11-22 – 2005-12-07
  • Suppleant 2004-10-19 – 2004-12-15
  • Suppleant 2004-02-05 – 2004-02-18
  • Suppleant 2003-06-11 – 2003-06-12
  • Suppleant 2002-12-03 – 2002-12-18
  • Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2003-02-18 – 2003-05-21
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-01-19 – 1998-10-04
  • Ordförande 1987-10-06 – 1994-10-02
  • Suppleant 1983-10-04 – 1987-10-06
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-20 – 2002-10-08
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2006-10-02
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2001-09-27 – 2002-10-08
  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1982- Suppleant i Civilutskottet 82/83, Bostadsutskottet 83/84-86/87 och 94/95-. Ledamot av Trafikutskottet 85/86-86/87, Bostadsutskottet 86/87-93/94, ordförande 86/87-93/94, och Lagutskottet 94/95-, ordförande 94/95-. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 85/86-91/92. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94, Utrikesnämnden 91/92-93/94 och Riksbanksfullmäktige 94/95-. Ledamot av Talmanskonferensen 86/87- och Krigsdelegationen 94/95-. -Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 87/88-, 1:e vice gruppordförande 94/95-.
 • Bostadsort

  Gamleby
 • Utbildning

  Sågverksarbetare 55-56. Pappersbruksarbetare i Silverdalen 57-60. Realexamen 62. Lärarexamen 66, ämneslärarkompetens 68. Lärare i grundskolan i Virserum 66-67. Ämneslärare i Västervik 68-. Landstingsråd i Kalmar läns landsting 80-82.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Bygdegårdarnas riksförbund 81-88, ordförande 83-88, Sveriges Utbildningsradio AB, ordförande 96-. - Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan 69-73. - Ledamot av styrelsen för Centerns ungdomgsförbun 68-71 och Kalmar läns norra centerpartidistrikt 68-, vice ordförande 78-80, ordförande 81-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för Sveriges Turistråd 68-84, vice ordförande 82-84, länsstyrelsen i Kalmar län 77-, Sveriges Lokalradio AB 84-85, Sveriges Riksradio AB 86-91, Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, ordförande 96-. Ledamot av samlingslokaldelegationen 83-88 och 97-, visningsnämnden för film och video, ordförande 84-89, och riksrevisionsverkets råd 93-. - Ledamot av fastighetsbildningsutredningen 84-86, rättssäkerhetskommittén 92-, bostadspolitiska utredningen 95-96, mediekoncentrationskommittén 98-99, Ledamot av referensgrupp till narkotikakommissionen 82-84.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Kalmar läns landsting 71-82. Ledamot av förvaltningsutskottet 74-82, ordförande 80-82. Ledamot av personalnämnden 71-79, vice ordförande 74-76, ordförande 77-79, östra inskrivningsnämnden 71-76 och yrkesinspektionsnämnden 77-79. Ordförande i Landstingsförbundets centrala intagningsnämnd för sjuksköterskeutbildning 80-82.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Karl Eskil Gotthard Hansson och Karin Astrid Axéle Lundblad

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter – nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB) Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (pdf, 177 kB)

med anledning av prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB) Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (pdf, 172 kB)

med anledning av prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning

Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning och begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Skyddet av den enskildes integritet är ett centralt värde i en demokrati. Behovet av att bekämpa brottsligheten


Utskottsberedning: 2005/06:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB) Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c) (pdf, 157 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.