Amanda Agestav (KD)

Amanda Agestav (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel föreståndare
Född år 1974

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-01
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2000-11-15 – 2002-09-29
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

Motion 2000/01:Kr10 av Amanda Agestav och Magnus Jacobsson (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr10 av Agestav, Amanda kd med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till alternativ


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet

Motion 2000/01:K6 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:K6 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängning av försöksverksamheten enligt lagen 1996:637 om rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss


Utskottsberedning: -2000/01:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.

Motion 2000/01:Ju21 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju21 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till förenklad delgivning. 2. Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om


Utskottsberedning: -----2000/01:JuU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.