Amanda Agestav (KD)

Amanda Agestav (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Stockholms län
Titel föreståndare
Född år 1974

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-02-01
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2002-01-17 – 2002-01-18
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2000-11-15 – 2002-09-29
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1998-10-21 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

Motion 2000/01:Kr10 av Amanda Agestav och Magnus Jacobsson (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr10 av Agestav, Amanda kd med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till alternativ


Utskottsberedning: ---2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet

Motion 2000/01:K6 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:K6 av Svensson, Ingvar kd med anledning av prop. 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängning av försöksverksamheten enligt lagen 1996:637 om rätt för kommunala aktiebolag att bedriva uppdragsverksamhet inom viss


Utskottsberedning: -2000/01:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m.

Motion 2000/01:Ju21 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju21 av Marcelind, Ragnwi kd med anledning av prop. 2000/01:108 Åtgärder mot inställda huvudförhandlingar i brottmål vid tingsrätterna m.m Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till förenklad delgivning. 2. Riksdagen begär att regeringen utreder frågan om


Utskottsberedning: -----2000/01:JuU28
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se