Lars Björkman (M)

Lars Björkman (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel lantbrukare
Född år 1936

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2011-04-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Ledamot 1992-01-16 – 1994-10-02
  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-01-15
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-10-10
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 2007-01-18 – 2011-04-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

Motion 1996/97:T55 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:T55 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen 1993:597 m.m. Utvecklingen på teleområdet är nära knuten till den snabba förändringstakten inom informationstekniken. Därmed är telemarknaden också nära kopplad till många av de mer kvalificerade servicenäringarna.


Utskottsberedning: --1996/97:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:135 Ändring i brottsbalken - Skärpning av straff för övergrepp i rättssak

Motion 1996/97:Ju35 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju35 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:135 Ändring i brottsbalken. Skärpning av straff för övergrepp i rättssak Sammanfattning Med hänvisning till senare tids minskade benägenhet att vittna vid domstol och till det ökande antalet fall av hot och trakasserier riktade


Utskottsberedning: --1996/97:JuU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:133 Domstols sammansättning m.m.

Motion 1996/97:Ju27 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju27 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:133 Domstols sammansättning m.m. Sammanfattning Propositionen innehåller förslag som rör länsrätternas och tingsrätternas framtida sammansättning. Nämndemännens antal i underrätt föreslås minska från tre till två. Vidare föreslås


Utskottsberedning: ----1996/97:JuU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.