Ulf Eriksson (NYD)

Ulf Eriksson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel ekonom
Född år 1945

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-03-22
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1992-03-23 – 1994-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen

Motion 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk40 av Peter Kling och Ulf Eriksson nyd med anledning av prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen Syftet med propositionen är enligt regeringen att stärka den enskildes rättssäkerhet vid beskattningen. Propositionen behandlar bl.a. frågor om skattemyndigheternas befogenheter


Utskottsberedning: ----------------1993/94:SkU31
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Parkeringsövervakningen

Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.


Utskottsberedning: -----1993/94:TU27
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Narkotikapolitiken

Motion 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:So274 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Narkotikapolitiken Mycket talar för att narkotikaproblematiken i Sverige är allvarligare än på mycket länge, troligen allvarligare än någonsin. Under de senaste fem åren har en rad nya narkotika tillkommit bl a ecstasy, metamfetamin, rökheroin och kat.


Utskottsberedning: ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU19 1993/94:SoU30 1993/94:SoU31
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.