Olle Svensson (S)

Olle Svensson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel redaktör
Född år 1925

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1969-91. Suppl i Bankoutskottet 69-70 och Försvarsutskottet 71-81/82. Led av Konstitutionsutskottet 71-90/91, ordf 82/83-90/91. Suppl i Valberedningen 82/83-84/85. Led av JO-delegationen 73, 75-81/82 och 88/89-90/91, ordf 88/89-90/91, Talmanskonferensen 82/83-90/91, Krigsdelegationen 82/83-90/91 och Valberedningen 85/86-90/91. Led av Riksdagens särskilda nämnd 83-90, ordf 83-90. Led av Riksdagens informationsutredning 72-75.
 • Bostadsort

  Eskilstuna
 • Utbildning

  Studentexamen i Karlstad 44. Anställd vid Värmlands Folkblad i Karlstad 44-46 och Morgon-Tidningen i Stockholm 46-54, politisk redaktör 50-54. Chefredaktör för Statsanställd 54-56. Redaktör för Tiden 56-59. Sekreterare i socialdemokratiska Riksdagsgruppen 56-59. Chefredaktör för Folket i Eskilstuna 59-79, politisk redaktör 79-90.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Tidningarnas Telegrambyrå 60-76, Sterling United AB 68-76, AB Atomenergi 69-76 och A-pressen AB 70-73. - Led av styrelsen för Södermanlands SAP-distrikt från 69, ordf från 78. Led av SAP:s partistyrelse 81-90.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Led av styrelsen för statens invandrarverk 69--72. Led av totalförsvarets upplysningsnämnd, ordf 67-70, beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, ordf 70-80, nämnden för samhällsinformation, vice ordf 71-82, och offentliga sektorns särskilda nämnd 83-92, ordf 83-92. - Led av informationsutredningen 67-71, massmedieutredningen 70-77, 1972 års pressutredning 72-75, 1973 års fri- och rättighetsutredning 73-75, utredningen om anonymitetsskydd vid beslag och husrannsakan 74-76, redovisningsutredningen 76-78, yttrandefrihetsutredningen 77-86, dagspresskommittén 78-80, ubåtsskyddskommissionen 82-83, verksledningskommittén 83-85 och folkstyrelsekommittén 84-87.
 • Litteratur

  Bl a Generationsväxlingarna och ledargalleriernas rekrytering inom den svenska socialdemokratin (1948), Svensk television (1955, tillsammans med B Bolin), Femton år med Tage Erlander (1961, redaktör), Tel Aviv-Stockholm. Socialdemokrater om Sv:e och Israel (1976, redaktör tillsammans med G Holmberg) samt Maktspel synat. På Erlanders, Palmes och Carlssons tid (1994, memoarer).
 • Föräldrar

  Konsumföreståndaren Fritiof Emanuel Svensson och Hanna Johansson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:Ub47 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub47 av Reynoldh Furustrand m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt innehåller många betydelsefulla förslag för att utveckla svenskt näringsliv. Ett av dessa gäller den nya ingenjörsutbildningen


Utskottsberedning: -1990/91:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

Motion 1990/91:T20 av Reynoldh Furustrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:T20 av Reynoldh Furustrand m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt I regeringens proposition 1990/91:87 Näringsliv för tillväxt berörs bl.a. frågan om en ny regionindelning av Vägverket. Den nya organisationen skall leda till en bättre planering för det framtida


Utskottsberedning: -1990/91:TU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Högskolan i Eskilstuna-Västerås

Motion 1990/91:Ub705 av Roland Sundgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub705 av Roland Sundgren m.fl. s Högskolan i Eskilstuna/Västerås Verkstadsindustrin är en av Sveriges exportmotorer. Dess framtid avgör vårt materiella välstånd. Branschen är kunskapsintensiv och starkt internationaliserad. Produktionstekniken är just nu stadd i snabb utveckling. Branschens


Utskottsberedning: -1990/91:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.