Lars Andersson (NYD)

Lars Andersson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1994-04-18 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1993-10-05 – 1994-10-02
  • Suppleant 1993-03-18 – 1993-10-04
  • Ledamot 1991-10-08 – 1992-03-17

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen

Motion 1993/94:Jo39 av Leif Bergdahl och Lars Andersson (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo39 av Leif Bergdahl och Lars Andersson nyd med anledning av prop 1993/94:163 Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen I propositionen föreslås bl a att användande av amalgam avvecklas senast till år 1997. Avvecklingen


Utskottsberedning: -1993/94:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ersättning till hiv-smittade

Motion 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:L607 av Lars Andersson och Leif Bergdahl nyd Ersättning till hiv-smittade Patientförsäkringen meddelas av ett konsortium av försäkringsbolag. Staten, samtliga kommuner och landstingskommuner har avtal om en sådan försäkring. Även privatpraktiserande läkare och tandläkare har tecknat patientförsäkring.


Utskottsberedning: -1993/94:LU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation


Utskottsberedning: -------1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.