Karin Söder (-)

Karin Söder (C)

Född år 1928
Avliden den 19 december 2015

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

avOlofJohanssonm.fi.

Motion 1988/89:Fi62

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi62 avOlofJohanssonm.fi. med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Den internationella


Utskottsberedning: ---------------------1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU36
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi62 (pdf, 696 kB)

med anledning av prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m.

Motion 1988/89:Sf33 av Karin Söder (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Sf33 av Karin Söder c med anledning av prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. I prop. 1988/89:86 Den nya utlänningslagen utelämnas vissa betydelsefulla principiella frågor eller behandlas mycket kortfattat. Dessa


Utskottsberedning: -------1988/89:SfU18 1988/89:SfU19
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Sf33 av Karin Söder (c) (pdf, 82 kB)

med anledning av prop. 1988/89:110 om handläggningen av ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst, m.m.

Motion 1988/89:Fö18 av Karin Söder (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Föl8 av Karin Söder c med anledning av prop. 1988/89:110 om handläggningen av ärenden om tillstånd till vapenfri tjänst, m.m. I proposition 1988/89:110 föreslår regeringen att tillstånd till vapenfri tjänst i första instans ska


Utskottsberedning: --1988/89:FöU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fö18 av Karin Söder (c) (pdf, 59 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.