Karin Söder (-)

Karin Söder (C)

Född år 1928
Avliden den 19 december 2015

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

om nedrustning

Motion 1987/88:U409 av Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U409 av Olof Johansson m. fl. c om nedrustning Sammanfattning Det gångna året har givit hopp åt nedrustningsarbetet. INF-avtalet visar att det går att nedrusta. Det visar att det går att förbättra säkerheten genom nedrustning.


Utskottsberedning: ------------------1988/89:UU4
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:U409 av Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 418 kB)

om miljö i utbildningen

Motion 1987/88:Ub805 av Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub805 av Olof Johansson m. fl. c om miljö i utbildningen Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1987/88:Jo767 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om miljö


Utskottsberedning: -1988/89:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Ub805 av Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 56 kB)

om arbetsgivaravgifterna

Motion 1987/88:Sf258 av Olof Johanssonm. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Sf258 av Olof Johanssonm. fl. c om arbetsgivaravgifterna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:N240 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om omfördelning av uttaget av arbetsgivaravgifter


Utskottsberedning: -1988/89:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Sf258 av Olof Johanssonm. fl. (c) (pdf, 50 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.