Karin Söder (-)

Karin Söder (C)

Född år 1928
Avliden den 19 december 2015

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

om en nordisk kulturell hemmamarknad

Motion 1987/88:U537 av Karin Söder m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Karin Söder m. fl. c, m, fp, vpk om en nordisk kulturell hemmamarknad Mot. 1987/88 U537-540 Nordiskt kulturellt samarbete har tradition långt tillbaka och har sitt huvudsakliga ursprung i ett antal samarbetsinitiativ från enskilda


Utskottsberedning: ---------------1988/89:UU11
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:U537 av Karin Söder m. fl. (c, m, fp, vpk) (pdf, 195 kB)

om barnens rättigheter

Motion 1987/88:U526 av Karin Söder m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Karin Söder m. fl. c om barnens rättigheter Mot. 1987/88 U526-530 År 1924 antog Nationernas Förbund en deklaration om barnens rättigheter. År 1948 antog Förenta Nationerna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. I denna finns


Utskottsberedning: ---1988/89:UU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:U526 av Karin Söder m. fl. (c) (pdf, 90 kB)

om mänskliga fri- och rättigheter

Motion 1987/88:U525 av Gunnel Jonäng m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U525 av Gunnel Jonäng m.fl. c om mänskliga fri- och rättigheter Sammanfattning Barnens situation ges särskild uppmärksamhet i motionen. Barnen måste ges skydd i krig. De som är under arton år får inte beväpnas för krig. Centerpartiet


Utskottsberedning: ------------1988/89:UU15 1988/89:UU6
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:U525 av Gunnel Jonäng m.fl. (c) (pdf, 209 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.