Johan Lönnroth (V)

Johan Lönnroth (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2003-02-06

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledig 2002-11-15 – 2002-12-31
  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-11-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-02-05
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-13 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-10-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Avgränsning av begreppet fåmansbolagsdelägare

Motion 2002/03:Sk308 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk308 av Per Rosengren m.fl. v Avgränsning av begreppet fåmansbolagsdelägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en lagändring som klargör gränsdragningen för fåmansdelägande enligt vad i motionen anförs. Bakgrund Det har framkommit att skattemyndigheten


Utskottsberedning: 2002/03:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Utländska nyckelpersoner

Motion 2002/03:Sk294 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk294 av Marie Engström m.fl. v Utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av tillämpningen av beslutet om beskattning av utländska nyckelpersoner. Bakgrund Från och med den 1 januari


Utskottsberedning: 2002/03:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Uppskov med kapitalvinst i samband med avyttring av företag

Motion 2002/03:Sk293 av Per Rosengren m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk293 av Per Rosengren m.fl. v Uppskov med kapitalvinst i samband med avyttring av företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen låter utreda frågan om vad i motionen anförs om möjligheten att införa uppskov med kapitalvinsten. Bakgrund Ett av de stora problemen för


Utskottsberedning: 2004/05:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.