Johan Lönnroth (V)

Johan Lönnroth (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2003-02-06

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledig 2002-11-15 – 2002-12-31
  • Ordinarie 1991-09-30 – 2002-11-14
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-02-06
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-02-05
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1992-10-13 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1992-10-13
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-10-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-10-11
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1997-09-25 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen

Motion 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi4 av Johan Lönnroth och Siv Holma v med anledning av förs. 2002/03:RB3 Framställan om ändring i riksbankslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Riksbankens förslag att avskaffa 7 kap. 8 riksbankslagen. Motivering Riksbanken föreslår att 7 kap. 8 riksbankslagen, som ger skattemyndigheter


Utskottsberedning: 2002/03:FiU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Rese- och transportkostnader i glesbygd

Motion 2002/03:T302 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:T302 av Gunilla Wahlén m.fl. v Rese- och transportkostnader i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en utredning av kostnaden för person och godstransporter för privatpersoner, företag, kommuner och landsting enligt vad i motionen anförs. Inledning Den


Utskottsberedning: 2002/03:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Inbetalning av kvarskatt

Motion 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:Sk309 av Marie Engström m.fl. v Inbetalning av kvarskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av nya regler för inbetalning av kvarskatt. Bakgrund Från och med inkomståret 1998 har reglerna för inbetalning


Utskottsberedning: 2002/03:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.