Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

Jämlik palliativ vård

Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson KD Jämlik palliativ vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning gällande jämlik palliativ vård i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dag är den palliativa vården relativt väl utbyggd

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 81 kB) Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 80 kB)

En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde

Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson KD En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en ny oberoende utredning om den officiella hanteringen av Raoul Wallenbergs

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 7
Utskottsberedning: 2022/23:UU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 85 kB)

Förföljelse av kristna

Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson KD Förföljelse av kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en FN-resolution om staters skyldighet att skydda religiösa minoriteter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

Inlämnad: 2022-11-23 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2022/23:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 80 kB) Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)