Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

RSS

med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Motion 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. C med anledning av skr. 2022/23:44 Riksrevisionens rapport om skolpengen effektivitet och konsekvenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att säkerställa en långsiktigt hållbar resursfördelningsmodell

Inlämnad: 2023-01-30 Förslag: 4
Utskottsberedning: UbU

Motion 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C) (docx, 77 kB) Motion 2022/23:2318 av Muharrem Demirok m.fl. (C) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Motion 2022/23:2317 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2022/23:2317 av Christofer Bergenblock m.fl. C med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att namnet på lagen bör ändras till Lag om tillgänglighet till produkter och tjänster och

Inlämnad: 2023-01-30 Förslag: 6
Utskottsberedning: SoU

Motion 2022/23:2317 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2022/23:2317 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Brottsutredningen av chilenska adoptioner

Interpellation 2022/23:165 av Martina Johansson (C)

Interpellation 2022/23:165 Brottsutredningen av chilenska adoptioner av Martina Johansson C till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall M Sedan en längre tid pågår en brottsutredning i Chile om oegentliga adoptioner till bland annat Sverige under 1970-80- och 90-talet. Det finns många föräldrar och syskon i Chile som

Inlämnad: 2023-01-30 Svarsdatum: 2023-02-14 Besvarare: Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellation 2022/23:165 av Martina Johansson (C) (pdf, 91 kB)