Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2021/22:102 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2021/22:102 av Per Schöldberg m.fl. C med anledning av skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en sammanställning av de statliga bolagens samhällsuppdrag med fokus på en utvärdering


Utskottsberedning: NU

Motion 2021/22:102 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2021/22:102 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 77 kB)

med anledning av prop. 2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

Motion 2021/22:103 av Johan Hedin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2021/22:103 av Johan Hedin m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ljud- och bildinspelning av förhör borde tillåtas ifall det inte är uppenbart olämpligt och


Utskottsberedning: 2021/22:JuU6

Motion 2021/22:103 av Johan Hedin m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2021/22:103 av Johan Hedin m.fl. (C) (pdf, 71 kB)

Arvode för vigselförrättare

Motion 2021/22:215 av Ulrika Heie (C)

Motion till riksdagen 2021/22:215 av Ulrika Heie C Arvode för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regler och ersättning för vigselförrättare förordnade av länsstyrelserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler par vänder

2021-09-22

Motion 2021/22:215 av Ulrika Heie (C) (docx, 68 kB) Motion 2021/22:215 av Ulrika Heie (C) (pdf, 65 kB)