Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. C med anledning av prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av Girjasdomen med syfte att presentera principiella ställningstaganden

2021-01-22

Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2020/21:3845 av Linda Modig m.fl. (C) (pdf, 94 kB)

Genomförandet av försvarsbeslutet

Interpellation 2020/21:336 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2020/21:336 Genomförandet av försvarsbeslutet av Daniel Bäckström C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Knappt hade riksdagens beslut om totalförsvarspropositionen 20212025 med fastslagen grund- och krigsorganisation börjat gälla förrän ÖB Micael Bydén i en intervju i SvD den 10 januari uttalar att

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-02-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:336 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 87 kB)

Spelinspektionens skärpning av spellagen

Skriftlig fråga 2020/21:1356 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2020/21:1356 Spelinspektionens skärpning av spellagen av Kristina Yngwe C till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I 8 kap. spellagen 2018:1138 anges att spellicens inte får avse vadhållning där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år. Det innebär att det till exempel har varit möjligt för ungdomar under 18

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1356 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 89 kB)