Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Motion 2021/22:4743 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2021/22:4743 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på ny lydelse av 9 a första


Utskottsberedning: SoU

Motion 2021/22:4743 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 92 kB) Motion 2021/22:4743 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

Tillgången på konsumentvägledning

Interpellation 2021/22:501 av Jon Thorbjörnson (V)

Interpellation 2021/22:501 Tillgången på konsumentvägledning av Jon Thorbjörnson V till Statsrådet Max Elger S Det blir alltmer komplicerat att vara konsument i dag, och tyvärr hamnar ofta konsumenten i underläge gentemot företagen. Det borde vara självklart att konsumenter som får problem kan få hjälp och stöd och att

Inlämnad: 2022-05-17 Svarsdatum: 2022-06-03 Besvarare: Statsrådet Max Elger (S)

Interpellation 2021/22:501 av Jon Thorbjörnson (V) (pdf, 101 kB)

Ekocid och Stockholm+50

Skriftlig fråga 2021/22:1605 av Jens Holm (V)

Fråga 2021/22:1605 Ekocid och Stockholm+50 av Jens Holm V till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll S Eftersom miljö- och klimatministern inte avser att svara på min interpellation om ekocid och Stockholm+50 i tid riktar jag denna fråga till henne och hoppas på ett svar innan konferensen. Snart genomförs den internationella

Inlämnad: 2022-05-18 Svarsdatum: 2022-05-25 Besvarare: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2021/22:1605 av Jens Holm (V) (pdf, 100 kB)