Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor

Interpellation 2020/21:651 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2020/21:651 Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor av Lotta Johnsson Fornarve V till Utrikesminister Ann Linde S Turkiet har lämnat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. För tio år sedan

Inlämnad: 2021-04-14 Svarsdatum: 2021-04-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:651 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 103 kB)

Fågelinfluensan och risken för nya pandemier

Interpellation 2020/21:650 av Jens Holm (V)

Interpellation 2020/21:650 Fågelinfluensan och risken för nya pandemier av Jens Holm V till Statsrådet Jennie Nilsson S Just nu grasserar den extra farliga formen av fågelinfluensa, högpatogena HPAI highly pathogenic avian influenzapå många platser runt om i Europa och även i Sverige. Smittan tros ha sitt ursprung hos

Inlämnad: 2021-04-14 Svarsdatum: 2021-04-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:650 av Jens Holm (V) (pdf, 107 kB)

med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Motion 2020/21:3979 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3979 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte

2021-04-14

Motion 2020/21:3979 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:3979 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 83 kB)