Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

EU-kommissionens agerande i energipolitiken

Interpellation 2020/21:661 av Joar Forssell (L)

Interpellation 2020/21:661 EU-kommissionens agerande i energipolitiken av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Den 19 mars överlämnade Frankrikes president Emmanuel Macron tillsammans med stats- och regeringscheferna för ytterligare sex av EU:s medlemsstater ett brev till EU-kommissionen. I brevet uppmanas

Inlämnad: 2021-04-19 Svarsdatum: 2021-04-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:661 av Joar Forssell (L) (pdf, 89 kB)

Försvarshögskolans nedläggning av Cats

Skriftlig fråga 2020/21:2557 av Allan Widman (L)

Fråga 2020/21:2557 Försvarshögskolans nedläggning av Cats av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S Cats har sedan 1998 bedrivit policyrelevant forskning kring tvärsektoriella hotfrågor på Försvarshögskolan. Verksamheten är välfungerande och välfinansierad, men trots detta ska Försvarshögskolan enligt

Inlämnad: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-28 Besvarare: Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2557 av Allan Widman (L) (pdf, 79 kB)

Tillväxtverkets regeltillämpning

Skriftlig fråga 2020/21:2553 av Mats Persson (L)

Fråga 2020/21:2553 Tillväxtverkets regeltillämpning av Mats Persson L till Näringsminister Ibrahim Baylan S Coronakrisen innebär att det finns ett stort behov av åtgärder för att säkra jobb och välfärd. En viktig del i krispolitiken är systemet med kortidspermittering, som innebär att den anställde kan behålla sin anställning

Inlämnad: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-28 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2553 av Mats Persson (L) (pdf, 88 kB)